Á Đông được cấp nhiều chứng chỉ và bằng cấp cao quý trong lĩnh vực chuyên môn của mình