Việc công bố về tiêu chí cho thấy ý nghĩa của việc lập luận trong cuộc sống. Chúng ta hay bị trực quan cuốn hút, và tất nhiên, sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên kiến trong nhận định.

Để xem xét ý nghĩa của việc ra đời cái tiêu chí này, chúng ta cần xem xét nó trong bối cảnh dịch bệnh trên toàn cầu đã bước sang cuối năm thứ 2. Việc giãn cách đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Song song với việc chấp hành, rất nhiều ý kiến phản đối, thậm chí ở mức độ biểu tình, đã diễn ra. Đứng về góc độ môn học Y tế công cộng, không rõ các vấn đề như thế này có được đưa vào giảng dạy?

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/moi-tieu-chi-kiem-soat-dich-covid-19-tai-tp-hcm-va-cac-tinh-dang-ap-dung-chi-thi-16-767464.html