Những người sống hoặc làm việc hoặc đi du lịch đến những nơi có nguy cơ lây truyền cao sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

Những người cư trú hoặc làm việc trong khu vực có nguy cơ lây truyền cao (ví dụ: khu dân cư khép kín, môi trường nhân đạo), những người cư trú hoặc đi du lịch đến khu vực có lây truyền cộng đồng và những người làm việc trong môi trường y tế (bao gồm cả trong các cơ sở y tế và hộ gia đình ) vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng đều có nguy cơ nhiễm cao hơn